ALKOR CONSULTANȚĂ ÎN PROTECȚIA MEDIULUI
În present consumerismul reprezintă principal cauză a creşterii cantităţii de deşeuri şi în special de deşeuri de ambalaje generate de operatorii economici şi populaţie. Evitarea eliminării acestora prin depozitare în gropile de gunoi cât şi găsirea de soluţii funcţionale privind reciclarea / valorificarea deşeurilor constituie problem complexe pentru protecţia mediului
Contact
ALKOR CONSULTANȚĂ ÎN PROTECȚIA MEDIULUI
Prin experiența acumulată îndomeniul protecției mediului, serviciile ce le prestam oferă soluții profesionale, pentru minimizarea impactului activităților asupra mediului înconjurător, reducerea riscurilor şi îmbunătățirea performanțelor de mediu si conformarea dumneavoastra cu obligatiile legale.
Contact
Previous
Next
Don't forget about recycling of your waste

Alkor

Consultanta de mediu prin externalizarea serviciilor catre ALKOR SR  va avea ca efect atât reducerea costurilor companiei privind resursele alocate, cât și creșterea performanței de mediu, reducându-se astfel riscurile privind nerespectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi implicit impactul negative asupra mediului.

DE CE SA APELEZI LA CONSULTANTUL DE MEDIU ALKOR

0 +

Ani de experienta

0 +

Tipuri de industrie

Tarife extrem de competitive

Despre noi

SC ALKOR SRL societate cu capital privat, vă oferă consultanţă şi servicii în protecţia mediului pentru îmbunătăţirea activităţii dumneavoastra si conformarea cu legislaţia de mediu în vigoare.

Serviciile prestate se caracterizează prin: Profesionalism, Competență, Responsabilitate și Promptitudine, dobândite în activitatea de protecţie a mediului timp de peste 20 ani.

Servicii

Scopul nostru este de a vă ajuta pe dumneavoastră:

Menţionăm că gestiunea deşeurilor este o obligaţie stipulată în legislaţia de mediu în vigoare, prin care orice generator de deşeuri este obligat să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate (OUG92 / 2021 – privind regimul deşeurilor, art. 22)

Team of volunteers holding recycling symbol placards outdoor

Servicii Prestate

 • NOU !!! Intocmirea unui audit independent privind gestiunea deseurilor pe baza caruia se va intocmi Planul de prevenire si reducere a cantitatior de deseuri (OUG 92 / 2021)
 • Implementarea unei procedure privind identificarea, codarea, colectarea si depozitarea selective a deseurilor pe categorii
 • tinerea la zi in cadrul operatorului economic a evidentei gestiunii deseurilor
 • raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare
 • realizarea planurilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje
 • valorificarea sau eliminarea deseurilor prin contactarea societatilor de profil
 • instruirea personalului privind colectarea, depozitarea deseurilor in spatiile special amenajate
 • Verificarea conformarii cu legislaţia de mediu, cu precădere la instalaţiile şi echipamentele identificate ca surse potenţiale de poluare; elaborarea programelor de acţiune pentru protecţia mediului, cu includerea măsurilor specifice de reducere şi prevenirea impactului negativ asupra mediului
 • Intocmirea documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de mediu (procedura simplificata) / acordurilor de mediu si a revizuirii autorizatiei de mediu
 • Realizarea de planuri de prevenire si combatere a poluarilor datorate deseurilor periculoase; instruirea personalului privind interventia in caz de poluari accidentale
 • Realizarea de audituri interne privind SR ISO 14001 / 2015
 • Consultanta privind calcularea taxelor aferente fondului de mediu
 • Realizarea pe suport de hartie si/sau online a raportarilor prevazute ca obligatii in autorizatia de mediu si/sau in legislatia de mediu in vigoare :
  • Privind gestiunea uleiurilor industriale (OUG. 92 / 2021)
  • Privind gestiunea ambalajelor (Ord. 927 / 2005)
  • Privind emisiile in atmosfera (Ord. 3299 / 2012)
  • Alte raportari

Contact

ALKOR CONSULTANȚĂ ÎN PROTECȚIA MEDIULUI

© Copyright 2021 alkor-consultanta-mediu-sibiu.ro | Realizat în cadrul proiectului WAcademy.ro